Biểu mẫu

Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế

Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế

25 Th3 2019

Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số...

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD (Phụ lục II-11)

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD (Phụ lục II-11)

20 Th3 2019

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh,...

Thông báo sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp (Phụ lục II-8)

Thông báo sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp (Phụ lục II-8)

20 Th3 2019

Thông báo sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp...

Mẫu thông báo thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH MTV (Phụ lục II-4)

Mẫu thông báo thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH MTV (Phụ lục II-4)

19 Th3 2019

Mẫu Thông báo thay đổi chủ sở hữu Công ty...

Mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục II-3)

Mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục II-3)

19 Th3 2019

Công ty Luật Quốc Huy cung cấp tới bạn đọc...

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2)

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2)

13 Th3 2019

Công ty TNHH Luật Quốc Huy cung cấp tới bạn...

Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1)

Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1)

13 Th3 2019

Công ty Luật Quốc Huy xin giới thiệu mẫu Thông báo thay...

Mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh (Phụ lục I-5)

Mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh (Phụ lục I-5)

13 Th3 2019

Công ty Luật Quốc Huy xin giới thiệu mẫu Giấy...

Mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần mới nhất (Phụ lục I-4)

Mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần mới nhất (Phụ lục I-4)

12 Th3 2019

Mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần...

Phụ lục I-3 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT – Đăng ký thành lập công ty

Phụ lục I-3 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT – Đăng ký thành lập công ty

08 Th3 2019

Phụ lục I-3 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT là mẫu Giấy...

 Top
1900 6590