Văn bản pháp luật

Bộ luật Dân sự năm 2015 mới nhất đã có hiệu lực thi hành

Bộ luật dân sự năm 2015 mới nhất đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017 thay thế Bộ luật dân sự năm 2005 với nhiều quy định mới:

Ngày 24 tháng 11 năm 2015 Bộ luật Dân sự đã được Quốc hội thông qua với 86.84% tổng số phiếu tán thành, trong đó được chia thành 6 phần, 27 chương và 689 Điều, Bộ luật dân sự năm 2015 đã được rút ngắn hơn đáng so với Bộ luật Dân sự năm 2005 với 7 phần, 36 chương và 777 Điều và có nhiều nội dung mới được bổ sung và quy định chi tiết.

     QUỐC HỘI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Luật số: 91/2015/QH13

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015

 

BỘ LUẬT

DÂN SỰ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Bộ luật dân sự.

Phần thứ nhất

QUY ĐỊNH CHUNG

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).

Điều 2. Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự

  1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền dân sự được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.
  2. Quyền dân sự chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng…

 

Bộ luật Dân sự năm 2015 đã có nhiều quy định mới, tiến bộ hơn so với Bộ luật dân sự năm 2005, quy định chi tiết về địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý và cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, ngoài ra Bộ luật dân sự năm 2015 có nhiều điều khoản quy định về tầm quan trọng của quyền dân sự, quyền dân sự phải được đảm bảo và bảo vệ một cách chặt chẽ.

Bạn cũng có thể tham khảo thêm một số thông tin về các dịch vụ luật sư của chúng tôi trong lĩnh vực dân sự:

Bộ luật Dân sự 2015 điều chỉnh những nội dung nội dung mới sau đây:

  1. Bộ luật dân sự chỉ điều chỉnh cá nhân, pháp nhân.
  2. Khẳng định quyền dân sự phải được tôn trọng, bảo vệ.
  3. Tích hợp các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự thành 1 điều.
  4. Quy định cụ thể tập quán là gì?
  5. Làm rõ quy định về quyền có họ, tên….

 

Bộ luật Dân sự năm 2015 mới nhất đã có hiệu lực thi hành
5 (100%) 2 votes

Click vào button "Download" bên dưới để tải toàn bộ file về máy.

tải file

Đội ngũ luật sư của chúng tôi luôn trực 24/7 để giải đáp mọi vấn đề liên quan đến pháp luật của bạn. Gặp trực tiếp luật sư tư vấn gọi 1900 6590. Trân trọng cảm ơn!

Bộ luật Dân sự năm 2015 mới nhất đã có hiệu lực thi hành
5 (100%) 2 votes

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác:

Văn bản pháp luật Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 Top
1900 6590