Văn bản pháp luật

Bộ luật hình sự mới nhất năm 2015 đã có hiệu lực chưa?

Bộ luật Hình sự mới nhất năm 2015 chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018. Trước đó, ngày 1/7/2016 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 109/2015/NQ-CP về việc lùi thời hạn thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015. Sau thời gian chỉnh sửa và bổ sung, Bộ luật hình sự năm 2015 được đưa vào áp dụng với nhiều nội dung tiến bộ. Điểm mới nhất và được chú ý nhiều nhất, Bộ luật hình sự năm 2015 đã quy định một số tội danh đối với chủ thể là pháp nhân thương mại, đồng thời có sự thay đổi về trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, bổ sung 34 tội danh mới so với bộ luật hình sự cũ và đã thay thế một số tội danh cũng như bãi bỏ một số tội phạm: Bộ luật Hình sự đã bãi bỏ bảy tội danh được quy định trong BLHS năm 1999 (một số tội gồm tội tảo hôn, kinh doanh trái phép, tội Báo cáo sai trong quản lý các hoạt động kinh tế, vi phạm các quy định về cấp văn bằng bảo hộ Quyền sở hữu công nghiệp, hoạt động phỉ,…)

QUỐC HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 100/2015/QH13

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015

 

BỘ LUẬT

HÌNH SỰ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Bộ luật hình sự.

Phần thứ nhất

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương I

ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN

Điều 1. Nhiệm vụ của Bộ luật hình sự

Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Bộ luật này quy định về tội phạm và hình phạt.

Điều 2. Cơ sở của trách nhiệm hình sự

  1. Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự.
  2. Chỉ pháp nhân thương mại nào phạm một tội đã được quy định tại Điều 76 của Bộ luật này mới phải chịu trách nhiệm hình sự.

Bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài viết khác về lĩnh vực Hình sự của chúng tôi:

Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực được nhiều người cho là bản án tử đối với người hành luật sư, cụ thể tại bộ luật hình sự mới nhất quy định Luật sư có nghĩa vụ tố giác thân chủ trong trường hợp thân chủ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Sau khi dự thảo bộ luật hình sự mới nhất được công bố vì có nhiều điểm chưa hợp lý, nên Quốc hội đã ban hành Nghị quyết lùi thời hạn thi hành Bộ luật hình sự mới nhất. Dưới đây là một so sánh về khoản 3 điều 19 của Dự thảo Bộ luật Hình sự năm 2015 trước và sau khi được thông qua.

Dự thảo Bộ luật hình sự trước khi được thông qua:

“Người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 điều này trong trường hợp không tố giác tội phạm do chính người mà mình bào chữa đã thực hiện hoặc đã tham gia thực hiện mà người bào chữa biết được khi thực hiện nhiệm vụ bào chữa, trừ trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng khác quy định tại Điều 389 của bộ luật này”.

Dự thảo Bộ luật Hình đã được thông qua:

“Người không tố giác là người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp không tố giác các tội quy định tại Chương XIII của Bộ luật này hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do chính người mà mình bào chữa đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà người bào chữa biết rõ khi thực hiện nhiệm vụ bào chữa”.

Như vậy, sau khi có sự điều chỉnh Bộ luật Hình sự đã có những điểm phù hợp đáng kể và được nhiều nhà làm luật cũng như áp dụng luật đồng tình ủng hộ với những điểm mới này.

 

 

Bộ luật hình sự mới nhất năm 2015 đã có hiệu lực chưa?
5 (100%) 2 votes

Click vào button "Download" bên dưới để tải toàn bộ file về máy.

tải file

Đội ngũ luật sư của chúng tôi luôn trực 24/7 để giải đáp mọi vấn đề liên quan đến pháp luật của bạn. Gặp trực tiếp luật sư tư vấn gọi . Trân trọng cảm ơn!

Chuyên viên tư vấn: Luật Quốc Huy

Bộ luật hình sự mới nhất năm 2015 đã có hiệu lực chưa?
5 (100%) 2 votes

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác:

Văn bản pháp luật Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 Top