Tư vấn pháp luật đấu thầu

Điều kiện và quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn trong đấu thầu

Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn, điều kiện tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn trong đấu thầu. Trong trường hợp nào được thực hiện quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn trong đấu thầu. Các bước thực hiện quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn được thực hiện như thế nào theo Luật Đấu thầu:Chào hàng cạnh tranh rút gọn là một quy trình được thực hiện trong đấu thầu, với hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn, bên mời thầu và các bên tham gia đấu thầu sẽ nhận được nhiều lợi ích do tính nhanh gọn, đơn giản và đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các đơn vị tham gia đấu thầu.

Chính vì vậy, chào hàng cạnh tranh rút gọn hiện nay được nhiều đơn vị lựa chọn và tham khảo khi tổ chức các thủ tục đấu thầu. Tuy nhiên, có phải đơn vị nào cũng đủ điều kiện để tổ chức quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn hay không, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi:

Điều kiện và quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn trong đấu thầu
Điều kiện và quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn trong đấu thầu

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Đấu thầu năm 2013
  • Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Điều kiện tổ chức quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn? Những trường hợp nào không đủ điều kiện áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh?

Luật Đấu thầu năm 2013 quy định về điều kiện chào hàng cạnh tranh rút gọn tại Điều 23:

Điều 23. Chào hàng cạnh tranh
1. Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;
b) Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;
c) Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.
2. Chào hàng cạnh tranh được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;
b) Có dự toán được phê duyệt theo quy định;
c) Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu.

Như vậy, theo quy định trên, điều kiện để tổ chức quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn là gói thầu phải có giá trị nằm trong hạn mức và phải thuộc một trong ba trường hợp quy định tại điểm a, b, c của Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu năm 2013.

Chào hàng cạnh tranh được thực hiện nếu đáp ứng được 3 yêu cầu về quy trình chào hàng cạnh tranh tại Khoản 2, Điều 23 của Luật Đấu thầu năm 2013, đó là:

– Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
– Có dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;
– Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu.

Ngoài ra, phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh được hướng dẫn bởi Điều 57 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu như sau:

Điều 57. Phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh
1. Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu quy định tại Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 05 tỷ đồng.
2. Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 500 triệu đồng, gói thầu quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 01 tỷ đồng, gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

Như vậy, điều kiện để áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn:

Như vậy, điều 57 Nghị định 63/2014/NĐ-CP đã quy định rất cụ thể về phạm vi giới hạn của gói thầu đủ điều kiện áp dụng quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn như sau:

Đối với Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản: có giá trị không quá 500 triệu đồng.

– Đối với Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng và Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt: có giá trị không quá 01 tỷ đồng.

– Gói thầu đối với mua sắm thường xuyên: có giá trị không quá 200 triệu đồng.

Quy trình thực hiện chào hàng cạnh tranh rút gọn trong đấu thầu

Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn trong đấu thầu
Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn trong đấu thầu (Ảnh minh họa)

Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn được quy định chi tiết tại Điều 59 Nghị định 63/2014/NĐ-CP như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá

Bản yêu cầu báo giá được lập bao gồm các nội dung :

– Phạm vi công việc;

– Yêu cầu kỹ thuật, thời hạn hiệu lực của báo giá;

– Thời điểm nộp báo giá, các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, đào tạo, chuyển giao, dự thảo hợp đồng;

– Thời gian chuẩn bị và nộp báo giá (tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản yêu cầu báo giá);…

Sau khi bản yêu cầu báo giá được duyệt, bên mời thầu phát hành bản yêu cầu báo giá/ TB mời chào trên 01 tờ báo được phát hành rộng rãi trong 01 ngành/ 01 tỉnh/ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia/ gửi trực tiếp cho tối thiểu 03 nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu.

Bước 2: Nộp và tiếp nhận báo giá

Sau khi nhận được bản yêu cầu báo giá, nhà thầu chuẩn bị nộp 01 báo giá theo bản yêu cầu báo giá cho bên yêu cầu, qua đường bưu điện/ thư điện tử/ nộp trực tiếp.

Sau khi nhận được bản báo giá của nhà thầu, bên mời thầu lập văn bản tiếp nhận các báo giá được nộp trước thời điểm đóng thầu (bao gồm các nội dung như: Tên nhà thầu, giá chào, thời gian có hiệu lực của báo giá và gửi văn bản tiếp nhận này đến các nhà thầu đã nộp báo giá.)

Bước 3: Đánh giá các báo giá

Bên mời thầu so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Báo giá được xác định đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá và có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất và không vượt giá gói thầu sẽ được đề nghị lựa chọn;

Bước 4: Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

Các quy định trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu được hướng dẫn chi tiết tại Điều 20 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Bước 5: Hoàn thiện và ký kết hợp đồng

Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh, biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu liên quan khác.

Yêu cầu về thời gian trong chào hàng cạnh tranh rút gọn

Được quy định tại Khoản 6, Điều 59 Nghị định 63/2014/NĐ-CP như sau:

a) Thời gian đánh giá các báo giá tối đa là 10 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp báo giá đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo báo cáo đánh giá các báo giá;
b) Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định;
c) Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu và báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn của Công ty TNHH Luật Quốc Huy về Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn trong đấu thầu.

Nếu bạn còn bất cứ vướng mắc hay nội dung chưa rõ về Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn trong đấu thầu, xin vui lòng liên hệ Tổng đài Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan.

Chúng tôi hi vọng sẽ nhận được các ý kiến phản hồi, đóng góp của bạn nhiều hơn nữa để chúng tôi được tiếp thu, ghi nhận và ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của quý khách hàng!

Trân trọng./.

Điều kiện và quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn trong đấu thầu
5 (100%) 4 votes

Đội ngũ luật sư của chúng tôi luôn trực 24/7 để giải đáp mọi vấn đề liên quan đến pháp luật của bạn. Gặp trực tiếp luật sư tư vấn gọi 1900 6590. Trân trọng cảm ơn!

Chuyên viên tư vấn: Lê Thị Thanh Thanh

Điều kiện và quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn trong đấu thầu
5 (100%) 4 votes

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác:

Tư vấn pháp luật đấu thầu Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 Top
1900 6590