Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Công ty mới thành lập cần phải làm những gì? – Luật Quốc Huy

Công ty mới thành lập cần làm những gì ? Ngày càng có nhiều doanh nghiệp, công ty mới được thành lập mỗi ngày tuy nhiên, có không ít doanh nghiệp sau khi thành lập chỉ quan tâm đến phương hướng và hoạch định kế hoạch kinh doanh. Không để ý đến các quy định của pháp luật về những việc mà công ty mới thành lập cần làm những gì

 

Công ty mới thành lập cần làm những gì?
Công ty mới thành lập cần làm những gì?

Nhiều trường hợp doanh nghiệp sau khi sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp xong, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng không thực hiện hoặc quên không để ý tới những việc mà công ty mới thành lập cần làm gì, dẫn đến nhiều khó khăn cho quá trình hoạt động sản xuất – kinh doanh trong tương lai.

Bởi một doanh nghiệp khi thành lập, sẽ cùng một chịu sự quản lí của khá nhiều cơ quan công quyền như: Cơ quan thuế, Cơ quan đăng ký kinh doanh, Cơ quan Bảo hiểm xã hội, Cơ quan bảo vệ quyền lợi ích của người lao động,…

Nếu doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các công việc cần phải làm khi công ty mới thành lập, có thể sẽ bị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện và xử phạt, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Luật Quốc Huy, giới thiệu tới bạn đọc các công việc mà công ty mới thành lập cần làm gì:1. Công ty mới thành lập cần làm những gì tại Cơ quan ĐKKD

1.1. Đăng công bố thành lập doanh nghiệp

Việc doanh nghiệp mới thành lập bắt buộc phải đăng công bố thành lập doanh nghiệp được quy định tại Điều 33 Luật Doanh nghiệp 2014:

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:
a) Ngành, nghề kinh doanh;
b) Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.

1.2. Khắc dấu và thông báo mẫu dấu

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014, kể từ ngày 1/7/2015 Công ty mới thành lập không còn phải đăng ký mẫu dấu với cơ quan Công an và được hoàn toàn chủ động trong việc quyết định số lượng và nội dung khắc trên con dấu. Mẫu con dấu cần đảm bảo ghi đầy đủ tên, địa chỉ công ty, mã số thuế.
Công ty mới thành lập cần gửi Thông báo mẫu dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2. Công ty mới thành lập cần làm những gì tại trụ sở chính của công ty

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty cần tiến hành treo bảng hiệu tại trụ sở chính của công ty. Kích cỡ, hình thức, nội dung của bảng hiệu tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi công ty.

Tuy nhiên, trên bảng hiệu công ty mới thành lập cần phải ghi đầy đủ thông tin về: tên doanh nghiệp, địa chỉ công ty, mã số doanh nghiệp và số điện thoại liên hệ/ trang web của công ty…

Khi công ty mới thành lập tiến hành treo bảng hiệu tại địa chỉ công ty sẽ tránh trường hợp cán bộ thuế đột xuất đi kiểm tra, không thấy bảng hiệu sẽ cho rằng công ty không hoạt động, gây ra nhiều điểm bất lợi đối với cơ quan thuế.

3. Công ty mới thành lập cần làm những gì tại Cơ quan thuế

3.1. Khai và nộp thuế môn bài

Công ty mới thành lập có phát sinh các hoạt động sản xuất kinh doanh, căn cứ vào ngày thành lập trên Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, thời hạn khainộp thuế môn bài là ngày cuối cùng của tháng thành lập.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập mà chưa phát sinh các hoạt động sản xuất kinh doanh, thì căn cứ vào ngày thành lập trên giấy phép kinh doanh, thời hạn khai và nộp thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày thành lập.

Quy định chi tiết về cách tính thuế môn bài của công ty mới thành lập cần nộp:

 • Công ty thành lập 6 tháng đầu năm thì phải nộp tiền thuế môn bài cho cả năm.
 • Công ty thành lập 6 tháng cuối năm thì sẽ nộp thuế môn bài cho nửa năm.

Hồ sơ khai thuế môn bài:

Tờ khai thuế môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập hiện nay sử dụng mẫu số 01/MBAI (Mẫu ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính).

3.2. Khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT/VAT)

 • Công ty mới thành lập cần làm những gì? Đối với công ty mới thành lập thì việc khai và nộp thuế GTGT được thực hiện theo tháng áp dụng cho cả 2 phương pháp tính thuế GTGT. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ nộp thuế.
 • Công ty mới thành lập chưa phát sinh các hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ nhưng vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT.
 • Sau khi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu từ việc bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề để thực hiện việc khai thuế GTGT sẽ theo tháng hoặc theo quý.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm thông tin tại các văn bản hướng dẫn dưới đây:

 • Nghịđịnh số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng ;
 • Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng.

3.3. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp cần làm thủ tục kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế thu nhập doanh nghiệp được khai tạm tính theo quý, khai quyết toán năm và khai quyết toán đến thời điểm có Quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc giải thể, chấm dứt hoạt động.

 • Đối với khai thuế TNDN tạm tính theo quý: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Khai quyết toán thuế TNDN theo năm: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc kết thúc năm tài chính.

Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN (theo mẫu số 03/TNDN, các phụ lục ban hành  kèm theo Thông tư số 159/2013/TT-BTC).
 • Báo cáo tài chính năm gần nhất nếu kết thúc năm tài chính hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm có Quyết định về việc thực hiện chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

3.4. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Công ty mới thành lập cần làm những gì khi trả thu nhập cho người lao động thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Khi đó doanh nghiệp phải khai quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền, trừ trường hợp không phát sinh trả thu nhập trong năm thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

Trong trường hợp không phát sinh thuế TNCN thì không phải nộp tờ khai thuế theo tháng hoặc tờ khai thuế TNCN theo quý, nhưng vẫn phải nộp tờ khai quyết toán theo năm.

Việc doanh nghiệp mới thành lập khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế TNCN và được áp dụng cho cả năm, cụ thể như sau:

 • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế TNCN > 50 triệu đồng thì khai thuế theo tháng.
 • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.

3.5. Phát hành hóa đơn + Đặt in hóa đơn

Nếu công ty mới thành lập đủ điều kiện đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, được cơ quan thuế chấp nhận thì công ty mới thành lập tiến hành đặt in hóa đơn.

Trên hóa đơn ghi đầy đủ các thông tin về: tên doanh nghiệp, địa chỉ công ty, mã số doanh nghiệp và số điện thoại liên hệ/ trang web của công ty…

Trước khi tự in hoặc đặt in hóa đơn lần đầu, doanh nghiệp phải gửi Văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC).

Trong thời gian 05 ngày trước khi sử dụng hóa đơn công ty cần phải làm Thông báo phát hành hóa đơn kèm với hoá đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC).

Nếu công ty mới thành lập kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì cần phải làm thủ tục mua hóa đơn bán hàng trực tiếp tại Cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Đây là hóa đơn bán lẻ (hóa đơn bán hàng thông thường) không phải hóa đơn GTGT kể từ ngày mua hóa đơn, doanh nghiệp cũng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như trường hợp ở trên.

4. Công ty mới thành lập cần làm những gì tại Cơ quan Bảo hiểm xã hội

Công ty mới thành lập cần làm những gì tại cơ quan Bảo hiểm xã hội, chắc chắn công ty nào muốn hoạt động đều phải có người lao động. Đối với các trường hợp ký Hợp đồng lao động đối với người lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên, công ty phải lập hồ sơ đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

Hiện nay, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã tiến hành quản lý hồ sơ của lao động qua các phương tiện điện tử, như phần mềm kê khai Bảo hiểm xã hội điện tử,… rất tiện lợi cho những công ty mới thành lập.

Doanh nghiệp cần liên hệ với cơ quan BHXH, đơn vị cung cấp phần mềm kê khai Bảo hiểm xã hội để làm hồ sơ đóng BHXH cho người lao động và làm thang bảng lương để nộp cho cơ quan BHXH theo mẫu.

Công ty phải đóng Bảo hiểm xã hội cho nhân viên trong vòng 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng lao động đối với người lao động đó có hiệu lực.

5. Công ty mới thành lập cần làm những gì – Các công việc khác

5.1. Mở tài khoản ngân hàng

Công ty mới thành lập phải tiến hành mở tài khoản Ngân hàng và thông báo số tài khoản ngân hàng đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở (theo Mẫu tại Phụ lục II-1 Thông tư số 78/2014/TT-BTC).

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày có số tài khoản ngân hàng, công ty mới thành lập cần phải thông báo số Tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế.

Công ty mới thành lập cần thiết phải mở Tài khoản ngân hàng để phục vụ cho các giao dịch sau này, vì theo quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài Chính thì đối với những hóa đơn từ 20.000.000 đồng trở lên phải thanh toán bằng hình thức chuyển khoản thì mới được khấu trừ thuế GTGT và chi phí tính thuế TNDN.

5.2. Đăng ký chữ ký số

Sau khi đăng ký thành lập công ty, bạn cần đăng ký mua thiết bị chữ ký số (Token) để đăng ký nộp thuế điện tử và Báo cáo thuế qua mạng Internet.

Mọi chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ

Hotline tư vấn dịch vụ thành lập công ty (24/7):

Tổng đài tư vấn, hỗ trợ khách hàng: 1900 6590

Email: lienhe@luatquochuy.vn

Công ty mới thành lập cần phải làm những gì? – Luật Quốc Huy
3.4 (68%) 5 votes

Đội ngũ luật sư của chúng tôi luôn trực 24/7 để giải đáp mọi vấn đề liên quan đến pháp luật của bạn. Gặp trực tiếp luật sư tư vấn gọi . Trân trọng cảm ơn!

Chuyên viên tư vấn: Luật Quốc Huy

Công ty mới thành lập cần phải làm những gì? – Luật Quốc Huy
3.4 (68%) 5 votes

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác:

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 Top