Tin tức nổi bật

Tư vấn mức đền bù đất nông nghiệp mới nhất 2020 -Luật Quốc Huy

Đền bù đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất cần lưu ý những quy định nào? Giá đất đền bù đất nông nghiệp năm 2019 được quy định như thế nào? Nhà nước có những chính sách nào hỗ trợ đền bù và giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất nông nghiệp. Công ty Luật Quốc Huy sẽ  giải đáp những thắc mắc của bạn đọc tại bài viết dưới đây.

Câu hỏi của bạn:

Chào Luật sư, tôi có một câu hỏi liên quan đến vấn đề đền bù đất nông nghiệp nhà tôi hiện nay, rất mong được Luật sư giải đáp.

Nhà tôi có một mảnh đất nông nghiệp ở ven đường trục chính của xã, sau khi có kế hoạch xây dựng đường quốc lộ đi qua xã, Nhà nước đã thu hồi 3 sào đất của tôi và hiện nay đã tiến hành thông báo cho gia đình tôi cũng như một số hộ có đất lân cận.

UBND xã và huyện chưa có văn bản cụ thể về giá đất bồi thường cũng chưa có thông báo về các phương án hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp của gia đình tôi.

Vậy tôi muốn hỏi Luật sư là với trường hợp hiện nay gia đình tôi được hỗ trợ những khoản nào, giá đất bồi thường được quy định như thế nào? Mong Luật sư giải đáp giúp tôi.

Luật sư tư vấn các quy định khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp
Luật sư tư vấn các quy định khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Câu trả lời của Luật sư:

Chào bạn, Luật Quốc Huy cảm ơn bạn đã tin tưởng và liên hệ gửi câu hỏi cho chúng tôi qua địa chỉ email: lienhe@luatquochuy.com. Với câu hỏi, thắc mắc của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn:

Về điều kiện thu hồi đất nông nghiệp, đền bù đất nông nghiệp

Được quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013:

“3. Thực hiện các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất bao gồm:
a) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; công trình di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương;
b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phươnggồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước,điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải;

Những thông tin bạn trình bày cho thấy đất nông nghiệp của gia đình bạn bị thu hồi là do UBND tiến hành xây dựng đường quốc lộ. Nếu dự án xây dựng thuộc dự án xây dựng kết cấu hạ tầng của địa phương và đã được chấp thuận bởi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thì Quyết định thu hồi đất là đúng quy định của pháp luật.

Trong trường hợp dự án xây dựng kết cấu hạ tầng của UBND xã chưa được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận thì Quyết định thu hồi đất là sai quy định, như vậy gia đình bạn cần xem xét Quyết định thu hồi đất đã có đủ căn cứ pháp luật hay chưa.

Về thẩm quyền thu hồi đất nông nghiệp

Trường hợp thu hồi đất nông nghiệp làm dự án xây dựng cơ sở hạ tầng do UBND cấp huyện Quyết định.

Việc thu hồi đất phải đảm bảo Quyết định thu hồi đất được thông báo cho các hộ gia đình trước 90 ngày, và phải được thực hiện theo trình tự, thủ tục của pháp luật đất đai về việc thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ sau khi thu hồi đất.

Các khoản đền bù đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất 

Bồi thường về đất nông nghiệp và các khoản chi phí đầu tư vào đất còn lại 

Mức giá đền bù đất nông nghiệp khi thu hồi đất làm dự án xây dựng
Mức giá đền bù đất nông nghiệp khi thu hồi đất làm dự án xây dựng

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 77 Luật đất đai năm 2013:

Điều 77. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:
a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;
b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;
c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Áp dụng quy định trên, khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình đang sử dụng đất nông nghiệp thì hộ gia đình sẽ được bồi thường về đất và chi phí đầu tư vào đất đối với số diện tích trong hạn mức. Trường hợp vượt quá hạn mức sẽ không được bồi thường về đất nhưng hộ gia đình được bồi thường chi phí đã đầu tư vào đất đó.

Về mức giá bồi thường đất nông nghiệp được quy định tại Điều 114 Luật đất đai 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Mức đền bù đất nông nghiệp được quy định dựa trên khung giá đất tại mỗi địa phương, vì vậy mức đền bù là không giống nhau. Mỗi tỉnh sẽ có khung giá đất khác nhau và do UBND tỉnh quy định cụ thể và công bố trong từng thời kỳ. Nếu muốn biết khung giá đất tại khu vực bạn sinh sống bạn có thể tham khảo bảng giá đất cụ thể do UBND tỉnh công bố tại cơ quan quản lý đất đai cấp huyện.

Xem thêm:

Chi phí hỗ trợ ổn định đời sống khi thu hồi đất nông nghiệp

Khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp gia đình bạn được hỗ trợ thêm khoản chi phí đào tạo hỗ trợ chuyển đổi nghề  quy định tại Khoản 1 Điều 84 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 84. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất
1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất nông nghiệp để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm.
Trường hợp người được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm trong độ tuổi lao động có nhu cầu được đào tạo nghề thì được nhận vào các cơ sở đào tạo nghề; được tư vấn hỗ trợ tìm kiếm việc làm, vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh.”

Theo quy định trên, ngoài mức tiền đền bù đất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất, khoản chi phí đầu tư vào đất gia đình bạn còn được nhận một khoản tiền hỗ trợ đào tạo và chuyển đổi nghề cũng như hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới.

Về mức hỗ trợ được hướng dẫn tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 4 Nghị định 01/2017/NĐ-CP:

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 19 của Nghị định này khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền; hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất quy định tại các điểm d, đ và e khoản 1 Điều 19 của Nghị định này (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh, của công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định sau đây:
a) Hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương theo quy định tại Điều 129 của Luật đất đai;
b) Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ điều kiện thực tế của địa phương.”

Trên đây là quan điểm tư vấn và một số nội dung hướng dẫn của chúng tôi về câu hỏi tư vấn đền bù đất nông nghiệp của bạn. Nếu bạn còn bất cứ vướng mắc hay nội dung chưa rõ, xin vui lòng liên hệ Tổng đài Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan.

Chúng tôi hi vọng sẽ nhận được các ý kiến phản hồi, đóng góp của bạn nhiều hơn nữa để chúng tôi được tiếp thu, ghi nhận và ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của quý khách hàng!

Trân trọng./.

Tư vấn mức đền bù đất nông nghiệp mới nhất 2020 -Luật Quốc Huy
5 (100%) 1 vote

Đội ngũ luật sư của chúng tôi luôn trực 24/7 để giải đáp mọi vấn đề liên quan đến pháp luật của bạn. Gặp trực tiếp luật sư tư vấn gọi 1900 6590. Trân trọng cảm ơn!

Chuyên viên tư vấn: Lê Thị Thanh Thanh

Tư vấn mức đền bù đất nông nghiệp mới nhất 2020 -Luật Quốc Huy
5 (100%) 1 vote

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác:

Tin tức nổi bật Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 Top
1900 6590