Văn bản pháp luật

Những điểm mới nhất của Luật doanh nghiệp năm 2014

Luật doanh nghiệp năm 2014 số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015 thay thế Luật doanh nghiệp năm 2005 số 60/2005/QH11 trong đó có nhiều điểm quy định mới được nhiều doanh nghiệp quan tâm chú ý và đem lại nhiều lợi ích cũng như đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho doanh nghiệp, doanh nghiệp có quyền tự do quyết định số lượng con dấu, người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH và công ty cổ phần cũng được tăng lên so với Luật doanh nghiệp năm 2005. Ngoài ra Luật doanh nghiệp năm 2014 còn nhiều quy định mới khác rút gọn nhiều trình tự thủ tục không cần thiết đối với doanh nghiệp khi tiến hành các thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2005.

QUỐC HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Luật số: 68/2014/QH13

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014

 

LUẬT

DOANH NGHIỆP

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật doanh nghiệp.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Các doanh nghiệp.
 2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp.

Điều 3. Áp dụng Luật doanh nghiệp và các luật chuyên ngành

Trường hợp luật chuyên ngành có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của Luật đó.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. Cá nhân nước ngoài là người không có quốc tịch Việt Nam.
 2. Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần.

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

 1. Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.
 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 3. Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là cổng thông tin điện tử được sử dụng để đăng ký doanh nghiệp qua mạng, truy cập thông tin về đăng ký doanh nghiệp.
 4. Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là tập hợp dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.
 5. Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.
 6. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 7. Doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam.

Nếu bạn đang quan tâm về các thủ tục liên quan tới Doanh nghiệp hoặc cần hỗ trợ tư vấn về luật kinh doanh, xin mời tham khảo tại đây:

 

Một số điểm mới Luật Doanh Nghiệp 2014

 1. Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định mới về con dấu của doanh nghiệp: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 44 Luật doanh nghiệp 2014 doanh nghiệp có quyền quyết định số lượng, hình thức và nội dung con dấu doanh nghiệp:

Điều 44. Con dấu của doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:
a) Tên doanh nghiệp;
b) Mã số doanh nghiệp.

Đây là một nội dung thay đổi có lợi cho doanh nghiệp rất nhiều, vì trong trường hợp Doanh nghiệp có nhiều trụ sở, chi nhánh. Việc có nhiều hơn 1 con dấu (quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2005) thì với quy định mới này các Doanh nghiệp sẽ dễ dàng xác lập thực hiện các giao dịch của mình hơn.

2. Nguời đại diện theo pháp luật: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì Công ty TNHH, Công ty Cổ Phần được quyền có nhiều người đại diện theo pháp luật; điều lệ công ty sẽ quy định cụ thể số lượng, chức danh, quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện.

3. Khi thành lập doanh nghiệp, người đăng ký thành lập phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp khi cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu. Được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 18 Luật doanh nghiệp năm 2014, đây cũng là quy định mới so với Luật doanh nghiệp năm 2005.

Những điểm mới nhất của Luật doanh nghiệp năm 2014
5 (100%) 1 vote

Click vào button "Download" bên dưới để tải toàn bộ file về máy.

tải file

Đội ngũ luật sư của chúng tôi luôn trực 24/7 để giải đáp mọi vấn đề liên quan đến pháp luật của bạn. Gặp trực tiếp luật sư tư vấn gọi . Trân trọng cảm ơn!

Chuyên viên tư vấn: Luật Quốc Huy

Những điểm mới nhất của Luật doanh nghiệp năm 2014
5 (100%) 1 vote

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác:

Văn bản pháp luật Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 Top