Hỏi đáp pháp luật tài chính

Vốn Ngân sách nhà nước là gì? Dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN

Vốn Ngân sách nhà nước là gì? Dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN

02 Th3 2019

Vốn ngân sách nhà nước là gì? Đầu tư ngân...

Lãi suất cơ bản của Ngân hàng nhà nước năm 2020 – Luật Quốc Huy

Lãi suất cơ bản của Ngân hàng nhà nước năm 2020 – Luật Quốc Huy

18 Th2 2019

Lãi suất cơ bản của Ngân hàng nhà nước là...

Quy định chuyển tiền ra nước ngoài như thế nào thì hợp pháp?

Quy định chuyển tiền ra nước ngoài như thế nào thì hợp pháp?

03 Th11 2018

Quy định chuyển tiền ra nước ngoài cho người Việt...

 Top