Văn bản pháp luật

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới nhất năm 2015

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới nhất năm 2015 số 80/2015/QH13 do Quốc hội ban hành ngày ngày 22 tháng 06 năm 2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, thay thế Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 với nhiều quy định mới về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nội dung văn bản quy phạm pháp luật; các quy định về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; hiệu lực của văn bản, quy trình giải thích, giám sát, kiểm tra, hợp nhất nhiều văn bản quy phạm pháp luật.

QUỐC HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Luật số: 80/2015/QH13

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

 

LUẬT

BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Luật này không quy định việc làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp.

Điều 2. Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

Văn bản có chứa quy phạm, pháp luật nhưng được ban hành không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.
  2. Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc áp dụng văn bản đó sau khi được ban hành.
  3. Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh là việc Ủy ban thường vụ Quốc hội làm rõ tinh thần, nội dung của điều, khoản, điểm trong Hiến pháp, luật, pháp lệnh để có nhận thức, thực hiện, áp dụng đúng, thống nhất pháp luật.

Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan tới lĩnh vực Hành chính dưới đây:

Cụ thể một số nội dung quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 như:

– Quy định về việc đăng Công báo văn bản quy phạm pháp luật sau khi công bố hoặc ký ban hành: Trong thời hạn 03 ngày, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải gửi văn bản đến cơ quan Công báo để đăng Công báo hoặc niêm yết công khai văn bản pháp luật đó.

– Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành, văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực. Cụ thể tại Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định:

Điều 154. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;

Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó;

Bị bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành, văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực.

– Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật:

Điều 151 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật:

+ Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước trung ương;

+ 10 ngày đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ 07 ngày đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.

+ Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn thì có thể có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành.

Việc áp dụng các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật giúp ích rất nhiều cho tất cả những cá nhân đang hành nghề luật, được áp dụng cho cả chủ thể của các cơ quan tư pháp như Tòa án, Viện kiểm sát, đến các cơ quan đơn vị hành chính như Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân. Đối với Luật sư, người đang theo học nghề luật, thậm chí là một công dân bất kỳ nếu biết chính xác trình tự, thẩm quyền ban hành, thủ tục ban hành, nội dung của văn bản quy phạm pháp luật sẽ giúp người đọc văn bản quy phạm đó biết cách áp dụng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ một cách công bằng, minh bạch.

 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới nhất năm 2015
5 (100%) 1 vote

Click vào button "Download" bên dưới để tải toàn bộ file về máy.

tải file

Đội ngũ luật sư của chúng tôi luôn trực 24/7 để giải đáp mọi vấn đề liên quan đến pháp luật của bạn. Gặp trực tiếp luật sư tư vấn gọi . Trân trọng cảm ơn!

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới nhất năm 2015
5 (100%) 1 vote

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác:

Văn bản pháp luật Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 Top