Văn bản pháp luật

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG mới nhất được áp dụng năm 2020

Luật Bảo vệ môi trường đang có hiệu lực hiện nay là Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 số 55/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 và đến nay còn hiệu lực thi hành. Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 chủ yếu quy định về các hoạt động bảo vệ môi trường; các chính sách, biện pháp và sử dụng các nguồn lực bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong vấn đề bảo vệ môi trường. Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 thay thế cho Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 và có nhiều nội dung đổi mới đáng chú ý. Bạn có thể tải file phía cuối trang để xem chi tiết.

QUỐC HỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 55/2014/QH13 Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

 

LUẬT

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật bảo vệ môi trường.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Môi trường là hệ thống các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo có tác động đối với sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật.
  2. Thành phần môi trường là yếu tố vật chất tạo thành môi trường gồm đất, nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, sinh vật và các hình thái vật chất khác.
  3. Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động giữ gìn, phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cải thiện, phục hồi môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm giữ môi trường trong lành.
  4. Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng được nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường.
  5. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường là mức giới hạn của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, hàm lượng của các chất gây ô nhiễm có trong chất thải, các yêu cầu kỹ thuật và quản lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản bắt buộc áp dụng để bảo vệ môi trường.
  6. Tiêu chuẩn môi trường là mức giới hạn của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, hàm lượng của các chất gây ô nhiễm có trong chất thải, các yêu cầu kỹ thuật và quản lý được các cơ quan nhà nước và các tổ chức công bố dưới dạng văn bản tự nguyện áp dụng để bảo vệ môi trường.
  7. Sức khỏe môi trường là trạng thái của những yếu tố vật chất tạo thành môi trường có tác động đến sức khỏe và bệnh tật của con người.

Có thể bạn cũng quan tâm:

 

Luật Quốc Huy xin giới thiệu một số điểm mới mà mỗi cá nhân hay tổ chức cần lưu ý của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 so với Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 như sau:

– Tại Điều 7 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đã có nhiều quy định về những hành vi bị nghiêm cấm ví dụ: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vượt quá quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm của người có thẩm quyền để làm trái quy định về quản lý môi trường.

– Luật mới quy định cụ thể thêm về Nguyên tắc, cấp độ, kỳ quy hoạch bảo vệ môi trường tại mục 1 – Chương II;

– Quy định thêm các nội dung của báo cáo đánh giá và cách thực hiện đánh giá môi trường chiến lược; bổ sung đối tượng phải lập Đánh giá môi trường chiến lược.

– Bổ sung thêm Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường, Thời điểm đăng ký, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường tại Điều 29, Điều 31.

 

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG mới nhất được áp dụng năm 2020
5 (100%) 1 vote

Click vào button "Download" bên dưới để tải toàn bộ file về máy.

tải file

Đội ngũ luật sư của chúng tôi luôn trực 24/7 để giải đáp mọi vấn đề liên quan đến pháp luật của bạn. Gặp trực tiếp luật sư tư vấn gọi 0977.541.089. Trân trọng cảm ơn!

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG mới nhất được áp dụng năm 2020
5 (100%) 1 vote

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác:

Văn bản pháp luật Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 Top
0977.541.089