Văn bản pháp luật

Luật Đấu thầu năm 2013, nhiều thủ tục hành chính liên quan đến Đấu thầu được đơn giản hóa.

Luật Đấu thầu năm 2013 số 43/2013/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2013 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2014 thay thế cho Luật Đấu thầu năm 2005. Luật Đấu thầu năm 2013 được sửa đổi, hướng dẫn chi tiết bởi hai văn bản dưới đây:

– Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2017;

– Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2018.

Tải về: Luật đấu thầu năm 2013 phía cuối văn bản (File: luat dau thau nam 2013)

Xem thêm: Luật sư hỗ trợ lĩnh vực Luật Đấu thầu tại Luatquochuy.vn

 

QUỐC HỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Luật số: 43/2013/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013

 

LUẬT

ĐẤU THẦU

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật đấu thầu.

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu, bao gồm:

 1. Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp đối với:
 2. a) Dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;
 3. b) Dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước;
 4. c) Dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;
 5. d) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

đ) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công;

 1. e) Mua hàng dự trữ quốc gia sử dụng vốn nhà nước;
 2. g) Mua thuốc, vật tư y tế sử dụng vốn nhà nước; nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập;
 3. Lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam mà dự án đó sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;
 4. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư có sử dụng đất;
 5. Lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực dầu khí, trừ việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ dầu khí liên quan trực tiếp đến hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí theo quy định của pháp luật về dầu khí.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu quy định tại Điều 1 của Luật này.
 2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này được chọn áp dụng quy định của Luật này. Trường hợp chọn áp dụng thì tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định có liên quan của Luật này, bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Có thể bạn cũng quan tâm:

Một số quy định mới của Luật đấu thầu năm 2013 sau khi có hiệu lực thi hành:

– Luật đấu thầu năm 2013 có nhiều quy định đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đấu thầu. Luật đấu thầu năm 2013 quy định nhiều nội dung cụ thể về quy trình lựa chọn nhà thầu với các trường hợp đấu thầu tương ứng.

Luật đấu thầu năm 2013 có nhiều nội dung quy định cụ thể và đầy đủ hơn về phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy mô của các gói thầu.
– Quy định hợp đồng trọn gói là hợp đồng cơ bản trong đấu thầu, có các quy định hiện hành về việc ký kết thực hiện hợp đồng, quản lý hợp đồng đấu thầu.
– Các quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng của các cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trước khi ký quyết định không cần phải trình Thủ tướng xem xét, quyết định theo như quy định trước đây.

Luật Đấu thầu năm 2013, nhiều thủ tục hành chính liên quan đến Đấu thầu được đơn giản hóa.
Bình chọn bài viết

Click vào button "Download" bên dưới để tải toàn bộ file về máy.

tải file

Đội ngũ luật sư của chúng tôi luôn trực 24/7 để giải đáp mọi vấn đề liên quan đến pháp luật của bạn. Gặp trực tiếp luật sư tư vấn gọi . Trân trọng cảm ơn!

Luật Đấu thầu năm 2013, nhiều thủ tục hành chính liên quan đến Đấu thầu được đơn giản hóa.
Bình chọn bài viết

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác:

Văn bản pháp luật Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 Top