Văn bản pháp luật

Luật tổ chức chính quyền địa phương 2016

Luật tổ chức chính quyền địa phương hiện hành có số hiệu 77/2015/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 19/06/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định về tổ chức các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. Luật tổ chức chính quyền địa phương  năm 2015 thay thế cho Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11, theo đó các cơ quan hành chính Nhà nước tại các cấp sẽ áp dụng theo quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Có thể bạn muốn tham khảo thêm một số lĩnh vực  tư vấn pháp luật của Luật sư:

QUỐC HỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Luật số: 77/2015/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015

 

LUẬT

TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính.

Điều 2. Đơn vị hành chính

Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có:

  1. Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh);
  2. Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện);
  3. Xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã);
  4. Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Điều 3. Phân loại đơn vị hành chính

  1. Phân loại đơn vị hành chính là cơ sở để hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của chính quyền địa phương phù hợp với từng loại đơn vị hành chính.
  2. Phân loại đơn vị hành chính phải dựa trên các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, trình độ phát triển kinh tế – xã hội và các yếu tố đặc thù của từng loại đơn vị hành chính ở nông thôn, đô thị, hải đảo.

Xem thêm các văn bản pháp luật liên quan tới lĩnh vực hành chính như:

Luật tổ chức chính quyền địa phương 2016
Bình chọn bài viết

Click vào button "Download" bên dưới để tải toàn bộ file về máy.

tải file

Đội ngũ luật sư của chúng tôi luôn trực 24/7 để giải đáp mọi vấn đề liên quan đến pháp luật của bạn. Gặp trực tiếp luật sư tư vấn gọi . Trân trọng cảm ơn!

Luật tổ chức chính quyền địa phương 2016
Bình chọn bài viết

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác:

Văn bản pháp luật Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 Top