Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty cho giám đốc chi nhánh

Mẫu giấy ủy quyền của Giám đốc công ty cho Giám đốc chi nhánh là mẫu giấy ủy quyền được sử dụng nhiều nhất tại các công ty có hoạt động dựa trên cơ cấu tổ chức là công ty mẹ – chi nhánh. Mẫu giấy ủy quyền của Giám đốc công ty cho giám đốc chi nhánh, thể hiện đầy đủ, cụ thể các công việc Giám đốc chi nhánh cần thực hiện, thẩm quyền và thời hạn thực hiện những công việc được ủy quyền. Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc, mẫu giấy ủy quyền công ty là văn bản nội bộ trong hoạt động kinh doanh sản xuất của công ty. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi các đối tác ký kết hợp đồng với chi nhánh công ty và có yêu cầu giám đốc chi nhánh xuất trình giấy ủy quyền của công ty, khi đó, giám đốc chi nhánh có thể xuất trình mẫu giấy ủy quyền này. Để khẳng định và cam kết với đối tác rằng mình có thẩm quyền thực hiện giao dịch, tránh xảy ra tình trạng vượt quá thẩm quyền dẫn đến giao dịch bị tuyên là vô hiệu.

Luatquochuy.vn xin giới thiệu tới bạn đọc mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty cho chi nhánh, bạn đọc có thể tham khảo và tải về máy để chỉnh sửa và tham khảo.

Xem thêm một số bài viết có liên quan về lĩnh vực tư vấn pháp lý cho Doanh nghiệp

Mẫu giấy ủy quyền của Giám đốc công ty cho Giám đốc chi nhánh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

 

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v ủy quyền cho giám đốc chi nhánh ký kết hợp đồng)

Hôm nay, ngày…..tháng …. năm ….., chúng tôi gồm có:

  1. BÊN ỦY QUYN:
Họ và tên :  ……………………………….
Sinh ngày                :  …/…/…
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : số nhà….. , phường …, quận …, thành phố …..
Chỗ ở hiện tại : số nhà….. , phường …, quận …, thành phố …..
Chức vụ :  Giám đốc
CMND :  …… do Công an TP ……. cấp ngày …/…/20…
Quốc tịch : Việt Nam
  1. BÊN NHẬN ỦY QUYN:
Họ và tên           : ……………………………..       
Sinh ngày                : …/…/..…               
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :  số nhà ….. , phường …, quận …, thành phố …
Chỗ ở hiện tại : số nhà ….. , phường …, quận …, thành phố ….
Chức vụ :  Giám đốc chi nhánh của Chi nhánh Công ty Cổ phần…..
CMND :  ….. do Công an TP ….. cấp ngày …./…./20….                         
Quốc tịch : Việt Nam
  1. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bằng giấy ủy quyền này Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1. Nội dung ủy quyền:

1.1. Bên nhận ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền ký kết hợp đồng lao động với người lao động làm việc tại Chi nhánh Công ty Cổ phần ……….(“Chi Nhánh”) Việc ký kết hợp đồng lao động giữa Bên nhận ủy quyền và người lao động theo quy định tại Điều 1 trên đây phải tuân thủ các điều kiện sau:

–  Đối với trường hợp ký kết hợp đồng lao động với người lao động làm việc tại các vị trí Phó giám đốc Chi Nhánh, Giám đốc tài chính và Kế toán của Chi Nhánh, Bên nhận ủy quyền chỉ được ký kết hợp đồng lao động sau khi đã báo cáo và nhận được sự đồng ý của Bên ủy quyền.

– Đối với trường hợp ký kết hợp đồng lao động với những người lao động khác của Chi Nhánh, Bên nhận ủy quyền chỉ được ký kết hợp đồng lao động sau khi đã thông báo cho Bên ủy quyền.

(2) Bên nhận ủy quyền đại diện Công ty Cổ phần ……. mở các tài khoản giao dịch phù hợp theo quy định trong Bên bản họp hội đồng quản trị số….ký ngày….tháng….năm ….

(3) Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền ký kết các hợp đồng kinh tế và các giao dịch khác liên quan theo phạm vi hoạt động đã được đăng ký của chi nhánh Công ty Cổ phần …..

(4) Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền ký kết các hồ sơ kê khai thuế theo quy định của pháp luật;

Điều 2. Thời hạn ủy quyền:

Thời hạn ủy quyền là 01 (một) năm, kể từ ngày …… tháng … năm ….. đến ngày ……. tháng … năm ……

Thời hạn ủy quyền trên đây có thể được gia hạn tùy theo quyết định của Bên ủy quyền.

Điều 3. Bên nhận ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Công Ty trong trường hợp thực hiện giao kết các nội dung trái với thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giấy Uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại Điều 2, trừ khi Bên ủy quyền có quyết định hủy bỏ trước thời hạn. Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên; Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên thỏa thuận giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản./.

 BÊN ỦY QUYỀN
(Chữ ký, họ tên)

 

 

 

…………………………

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Chữ ký, họ tên)

 

 

 

………………………..

 

Trên đây là Mẫu giấy ủy quyền của Giám đốc công ty cho Giám đốc chi nhánh, bạn có thể áp dụng với các loại hình công ty như công ty TNHH, công ty cổ phần, … Nếu bạn còn băn khoăn, vướng mắc về nội dung tư vấn hoặc có yêu cầu về dịch vụ pháp lý liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng.

Bộ phận tư vấn Pháp luật Doanh nghiệp – Công ty Luật Quốc Huy 

Trân trọng cảm ơn ./.

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty cho giám đốc chi nhánh
5 (100%) 3 votes

Click vào button "Download" bên dưới để tải toàn bộ file về máy.

tải file

Đội ngũ luật sư của chúng tôi luôn trực 24/7 để giải đáp mọi vấn đề liên quan đến pháp luật của bạn. Gặp trực tiếp luật sư tư vấn gọi 1900 6590. Trân trọng cảm ơn!

Chuyên viên tư vấn: Luật Quốc Huy

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty cho giám đốc chi nhánh
5 (100%) 3 votes

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác:

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 Top
1900 6590