Tin tức nổi bật

Mẫu quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt mới nhất

Mẫu quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt mới nhất, Công ty luật Quốc Huy xin giới thiệu Mẫu quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt cho quý khách hàng tham khảo và tải về để sử dụng miễn phí.

Bạn có thể tham khảo một số văn bản liên quan đến lĩnh vực giao thông dưới đây

Mẫu quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt là mẫu được sử dụng để cho phép cá nhân/tổ chức nộp tiền phạt nhiều lần quy định tại Điều 79 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Mẫu quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt phải ghi rõ cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định nộp tiền phạt nhiều lần; địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ; chức danh và cơ quan của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính,…

Luật Quốc Huy cung cấp cho các bạn Mẫu qẫu ghi rõ ạt vi phạm hành chính èm theo thông tư 37uyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt mới nhất và hướng dẫn cách viết chính xác nhất, mời bạn đọc cùng tham khảo và tải về máy để thuận tiện trong việc nghiên cứu, áp dụng.

Mẫu quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

CƠ QUAN (1)
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……/QĐ- QĐ-NPNL ……………(2), ngày ….. tháng … … năm … ….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nộp tiền phạt nhiều lần trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt *

Căn cứ Điều 79 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ………/QĐ-XPVPHC ngày …../…./… của (3) …………………………..;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số ……../QĐ-GQXP ngày …./ …../………. (nếu có);

Xét đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần ngày …/…/…. của <ông (bà)/tổ chức> (4) ………………. được (5) ……………………………………… xác nhận,

Tôi: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ (6): ………………………………………………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép nộp tiền phạt ……. lần đối với <ông (bà)/tổ chức> có tên sau đây:

<1. Họ và tên>: ……………………………………………………………………………… Giới tính:………

Ngày, tháng, năm sinh: …../ ……./………. Quốc tịch: …………………………………………………

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………….

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: ………………………………… ; ngày cấp: …../…../…..;

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………………….

<1. Tên tổ chức vi phạm>: ……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………….

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh, nghiệp hoặc GP thành, lập/đăng ký hoạt động: …………..

Ngày cấp: ……/ …../……; nơi cấp: …………………………………….

Người đại diện theo pháp luật (7): …………………………………………………….. Giới tính:………

Chức danh (8)…………………………………………………………………………………………………………

  1. Thời hạn nộp tiền phạt …… lần là (9): ……..tháng, kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ……../QĐ-XPVPHC ngày …/…./….. của (3)………….có hiệu lực.
  2. a) Số tiền nộp phạt lần thứ nhất là (10): …………………………………………………………………….

(Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………………… );

  1. b) Số tiền nộp phạt lần thứ hai là: ……………………………………………………………………………

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………………….. );

  1. c) Số tiền nộp phạt lần thứ ba là: …………………………………………………………………………….

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………………….. ).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

  1. Giao cho ông (bà) (11)…………………….. là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Ông (bà)/Tổ chức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này. Hết thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, mà ông (bà)/tổ chức (12)…… …………. không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

  1. Gửi cho (13) ………………….để tổ chức thực hiện./.
 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

 

Trên đây là nội dung mới nhất của Mẫu quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Bạn đọc có thể tải toàn bộ văn bản về máy để thuận tiện cho việc theo dõi. Nếu bạn còn bất cứ vướng mắc hay nội dung chưa rõ, xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của quý khách hàng!

Trân trọng./.

Ban biên tập – Luật Quốc Huy

Mẫu quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt mới nhất
Bình chọn bài viết

Click vào button "Download" bên dưới để tải toàn bộ file về máy.

tải file

Đội ngũ luật sư của chúng tôi luôn trực 24/7 để giải đáp mọi vấn đề liên quan đến pháp luật của bạn. Gặp trực tiếp luật sư tư vấn gọi 1900 6590. Trân trọng cảm ơn!

Chuyên viên tư vấn: Luật Quốc Huy

Mẫu quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt mới nhất
Bình chọn bài viết

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác:

Tin tức nổi bật Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 Top
1900 6590