Văn bản pháp luật

Quyết định 4520/QĐ-BYT năm 2016 đính chính Thông tư 14/2016/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

Quyết định 4520/QĐ-BYT năm 2016 đính chính Thông tư 14/2016/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế do Bộ Y tế ban hành ngày 22 tháng 8 năm 2016. Thời hiệu thi hành của Quyết định này kể từ ngày ký, ban hành.

Quyết định 4520/QĐ-BYT đính chính nội dung “Người mắc bệnh quy định tại Khoản 6 Điều 4 Thông tư này” thành “Người mắc bệnh” , nội dung “Biên bản giám định y khoa theo mẫu số 2 quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này” thành “Biên bản giám định y khoa theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này,…

Luật Quốc Huy xin giới thiệu tới bạn đọc toàn bộ nội dung Quyết định 4520/QĐ-BYT có thể dễ dàng trong việc nghiên cứu.

Bạn có thể đọc thêm các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội dưới đây:

Quyết định 4520/QĐ-BYT

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4520/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 14/2016/TT-BYT NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính một số nội dung của Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế như sau:

 1. Điểm đ Khoản 3 Điều 2: Đính chính nội dung “Người mắc bệnh quy định tại Khoản 6 Điều 4 Thông tư này” thành “Người mắc bệnh quy định tại Khoản 2 Điều 4, Điểm b Khoản 1 Điều 21 và Khoản 1 Điều 22 Thông tư này.”
 2. Khoản 2 Điều 6: Đính chính nội dung “Biên bản giám định y khoa theo mẫu số 2 quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này” thành “Biên bản giám định y khoa theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này”
 3. Khoản 3 Điều 10: Đính chính nội dung “Các giấy tờ khác theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 8 hoặc Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 phù hợp với đối tượng và loại hình giám định” thành “Các giấy tờ khác theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 8 hoặc Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 Thông tư này phù hợp với đối tượng và loại hình giám định”.
 4. Điểm c Khoản 3 Điều 21: Đính chính nội dung “Biên bản giám định thực hiện theo mẫu số 2 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này” thành “Biên bản giám định thực hiện theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này”.
 5. Khoản 4 Điều 21: Đính chính nội dung “Nội dung của giấy chứng nhận nghỉ việc quy định tại Khoản 2 Điều này” thành “Nội dung của giấy chứng nhận nghỉ việc quy định tại Khoản 3 Điều này”.
 6. Khoản 5 Điều 21: Đính chính nội dung “Kết luận quy định tại Khoản 2 Điều này” thành “Kết luận quy định tại Khoản 4 Điều này”.
 7. Khoản 2 Điều 22: Đính chính nội dung “Biên bản giám định thực hiện theo Mẫu số 2 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này” thành “Biên bản giám định thực hiện theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này”.
 8. Điều a Khoản 1 Điều 23: Đính chính nội dung “Được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 23 Thông tư này” thành “Được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 24 Thông tư này”.
 9. Phụ lục 2:
 10. a) Mẫu biên bản giám định y khoa: Đính chính tên “BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH BỆNH NGHỀ NGHIỆP” thành “BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH Y KHOA“;
 11. b) Chú thích thứ 8: Đính chính “Sử dụng con dấu của cơ quan thường trực của Hội đồng giám định y khoa. Trường hợp giám định phúc quyết lần cuối thì Cục Quản lý Khám, chữa bệnh là cơ quan thường trực của Hội đồng và sử dụng con dấu của Bộ Y tế” thành “Sử dụng con dấu của cơ quan thường trực của Hội đồng giám định y khoa. Trường hợp giám định phúc quyết lần cuối, thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2016“.
 12. Phụ lục 5: Đính chính cụm từ “Trưởng khoa điều trị” tại phần cuối của Giấy ra viện thành “Bác sỹ điều trị“.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Văn phòng Quốc hội; Các UB của Quốc hội
– Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế;
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– Y tế ngành;
– Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Lưu: VT, PC (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Lê Tuấn

Trên đây là văn bản về nội dung của Quyết định 4520/QĐ-BYT. Bạn đọc có thể tải toàn bộ văn bản về máy để thuận tiện cho việc theo dõi. Nếu bạn còn bất cứ vướng mắc hay nội dung chưa rõ, xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của quý khách hàng!

Trân trọng./.

Ban biên tập – Luật Quốc Huy

Quyết định 4520/QĐ-BYT năm 2016 đính chính Thông tư 14/2016/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế
5 (100%) 1 vote

Click vào button "Download" bên dưới để tải toàn bộ file về máy.

tải file

Đội ngũ luật sư của chúng tôi luôn trực 24/7 để giải đáp mọi vấn đề liên quan đến pháp luật của bạn. Gặp trực tiếp luật sư tư vấn gọi 1900 6590. Trân trọng cảm ơn!

Chuyên viên tư vấn: Luật Quốc Huy

Quyết định 4520/QĐ-BYT năm 2016 đính chính Thông tư 14/2016/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế
5 (100%) 1 vote

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác:

Văn bản pháp luật Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 Top
1900 6590