Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH, công ty cổ phần

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng được sử dụng khi công ty bổ nhiệm một cá nhân giữ chức vụ kế toán trưởng. Kế toán trưởng của công ty TNHH, công ty cổ phần hay của bất kỳ một công ty khác đều có vai trò, vị trí quan trọng đối với công ty. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH, cổ phần có hiệu lực kể từ Giám đốc/ Tổng giám đốc ký quyết định, quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH, cổ phần được gửi cho người được bổ nhiệm, thông báo cho toàn bộ nhân viên công ty cũng như được sử dụng để làm các thủ tục liên quan đến kế toán, kê khai thuế, làm thủ tục tại ngân hàng, kho bạc nhà nước,… kế toán trưởng của công ty đều phải xuất trình Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng khi làm các thủ tục trên.

Luatquochuy.vn giới thiệu tới bạn đọc Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng có thể dùng cho công ty TNHH, công ty cổ phần và các loại hình công ty khác.

Xem thêm nhiều bài viết hướng dẫn và dịch vụ tư vấn pháp luật miễn phí của chúng tôi:

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH, công ty cổ phần

CÔNG TY ……………………………

…………………….

Số:        /QĐ/GĐ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-o0o—-

 

Địa danh, ngày …… tháng  ……  năm 20……

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ……………………………….

V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng

 • Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty…………………………………………
 • Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc;
 • Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
 • Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Nay bổ nhiệm ông/bà:………………..

– Sinh ngày:
– Hộ khẩu thường trú:
–  Chỗ ở hiện tại:
– CMTND  số:

 Giữ chức vụ:   Kế toán trưởng

                         CÔNG TY ………………………………………….

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

 1. Kế toán trưởng có các quyền sau:
 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán tái sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;
 • Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.
 • Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty
 1. Kế toán trưởng có các nghĩa vụ sau:
 • Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.
 • Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

Điều 3: Ông/ Bà …………………………….. và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                                                                           GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi nhận:

– Như Điều 1

– Lưu VP

                                                                                                                      Họ và tên

Trên đây là mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH, cổ phần, áp dụng với các loại hình công ty khác. Bạn đọc có thể tải về máy để thuận tiện cho việc điền thông tin và chỉnh sửa.

Nếu bạn còn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện điền các thông tin hoặc cần trợ giúp thêm các dịch vụ pháp lý khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ các dịch vụ tốt nhất.

Trân trọng cảm ơn ./.

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH, công ty cổ phần
5 (100%) 3 votes

Click vào button "Download" bên dưới để tải toàn bộ file về máy.

tải file

Đội ngũ luật sư của chúng tôi luôn trực 24/7 để giải đáp mọi vấn đề liên quan đến pháp luật của bạn. Gặp trực tiếp luật sư tư vấn gọi 1900 6590. Trân trọng cảm ơn!

Chuyên viên tư vấn: Luật Quốc Huy

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH, công ty cổ phần
5 (100%) 3 votes

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác:

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 Top
1900 6590