Tin tức nổi bật

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2)

Công ty TNHH Luật Quốc Huy cung cấp tới bạn đọc Mẫu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2) được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. Mẫu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật được sử dụng khi doanh nghiệp có thay đổi người đại diện theo pháp luật và làm thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật. Mẫu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật Phụ lục II-2 được áp dụng từ ngày 11/3/2019. Các mẫu thông báo trước đây hiện nay không còn sử dụng. Bạn đọc nên chú ý việc áp dụng các biểu mẫu mới nhất, tránh việc sử dụng sai mẫu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ không chấp nhận sử dụng mẫu cũ, mẫu không còn hợp lệ.

Bạn đọc có thể tham khảo các nội dung trong Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật dưới đây. Ngoài ra, nếu có bất cứ thông tin thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng và được cung cấp các dịch vụ doanh nghiệp trọn gói.

Xem thêm một số biểu mẫu liên quan:

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2)

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………….. … …, ngày… … tháng… … năm … …

THÔNG BÁO

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ……………………………………………….

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

  1. Người đại diện theo pháp luật cũ1:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): …………………… Giới tính: ………………….

Chức danh: …………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: …………… /….. /…….. Dân tộc: …………….  Quốc tịch: ……………

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân                        □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                                             □ Loại khác (ghi rõ):………………

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ……………………..

Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: … Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..

  1. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi2:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): …………………… Giới tính: ………………….

Chức danh: …………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ..  Quốc tịch: …………………………….

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân                        □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                                             □ Loại khác (ghi rõ):………………

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ……………………..

Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: … Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………

Quốc gia: ……………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………

Quốc gia: ……………………………………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có):…………………………. Fax (nếu có): …………………………

Email (nếu có): ………………………………. Website (nếu có): ……………………

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp người đại diện pháp luật giữ một trong các chức danh theo quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp thì ghi: Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về người quản lý doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY/CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi họ tên)3

______________________

1,2 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật

3 Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu công ty/Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng quản trị ký trực tiếp vào phần này.

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2)
5 (100%) 3 votes

Click vào button "Download" bên dưới để tải toàn bộ file về máy.

tải file

Đội ngũ luật sư của chúng tôi luôn trực 24/7 để giải đáp mọi vấn đề liên quan đến pháp luật của bạn. Gặp trực tiếp luật sư tư vấn gọi 1900 6590. Trân trọng cảm ơn!

Chuyên viên tư vấn: Luật Quốc Huy

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2)
5 (100%) 3 votes

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác:

Tin tức nổi bật Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 Top
1900 6590