Tư vấn pháp luật

Mẫu hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện mới nhất

Mẫu hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện mới nhất

05 Th12 2019

Mẫu hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện...

Mẫu bảo lãnh dự thầu mới nhất hiện nay – Luật Quốc Huy

Mẫu bảo lãnh dự thầu mới nhất hiện nay – Luật Quốc Huy

04 Th12 2019

Mẫu bảo lãnh dự thầu mới nhất, Luật Quốc Huy...

Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước

Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước

30 Th11 2019

Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước...

Nghị định 24/2016/NĐ-CP Quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước

Nghị định 24/2016/NĐ-CP Quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước

29 Th11 2019

Nghị định 24/2016/NĐ-CP Quy định chế độ quản lý ngân...

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng mới nhất – Luật Quốc Huy

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng mới nhất – Luật Quốc Huy

29 Th11 2019

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng mới nhất, Luật Quốc...

Mẫu biên bản kiểm kê nguyên liệu, vật liệu­, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa mới nhất

Mẫu biên bản kiểm kê nguyên liệu, vật liệu­, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa mới nhất

28 Th11 2019

Mẫu biên bản kiểm kê nguyên liệu, vật liệu­, công...

 Top