Tư vấn pháp luật đất đai - nhà ở

Thông tư 20/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Thông tư 20/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

17 Th9 2019

Thông tư 20/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 100/2015/NĐ-CP...

Công văn 1436/BXD-QLN năm 2015 thực hiện Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014

Công văn 1436/BXD-QLN năm 2015 thực hiện Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014

17 Th9 2019

Công văn 1436/BXD-QLN năm 2015 thực hiện Luật Nhà ở...

Thông tư 02/2016/TT-BXD Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Thông tư 02/2016/TT-BXD Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

17 Th9 2019

Thông tư 02/2016/TT-BXD quy định về quy chế quản lý,...

Thông tư 31/2016/TT-BXD quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư

Thông tư 31/2016/TT-BXD quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư

17 Th9 2019

Thông tư 31/2016/TT-BXD quy định việc phân hạng và công...

Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

16 Th9 2019

Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà...

Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

16 Th9 2019

Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà...

Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở – Luật Quốc Huy

Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở – Luật Quốc Huy

15 Th9 2019

Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở của Chính...

 Top
1900 6590