Tư vấn pháp luật đấu thầu

Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

14 Th12 2019

Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch...

Công văn 2683/BKHĐT-QLĐT năm 2018 quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu

Công văn 2683/BKHĐT-QLĐT năm 2018 quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu

13 Th12 2019

Công văn 2683/BKHĐT-QLĐT năm 2018 quy định đối với cá...

Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

11 Th12 2019

Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn...

Mẫu giấy ủy quyền trong lĩnh vực đấu thầu mới nhất

Mẫu giấy ủy quyền trong lĩnh vực đấu thầu mới nhất

08 Th12 2019

Mẫu giấy ủy quyền trong lĩnh vực đấu thầu mới...

Mẫu đơn dự thầu mới nhất hiện nay – Luật Quốc Huy

Mẫu đơn dự thầu mới nhất hiện nay – Luật Quốc Huy

08 Th12 2019

Mẫu đơn dự thầu mới nhất, Luật Quốc Huy xin...

Mẫu thỏa thuận liên danh mới nhất – Luật Quốc Huy

Mẫu thỏa thuận liên danh mới nhất – Luật Quốc Huy

07 Th12 2019

Mẫu thỏa thuận liên danh mới nhất, Luật Quốc Huy...

Quyết định 1402/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng

Quyết định 1402/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng

06 Th12 2019

Quyết định 1402/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch tổng...

Mẫu hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện mới nhất

Mẫu hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện mới nhất

05 Th12 2019

Mẫu hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện...

 Top