Tư vấn pháp luật đấu thầu

Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

05 Th11 2019

Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết đối với hoạt...

Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

03 Th11 2019

Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa...

Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

02 Th11 2019

Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa...

Điều kiện và quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn trong đấu thầu

Điều kiện và quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn trong đấu thầu

05 Th4 2019

Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn, điều kiện...

Tư vấn pháp luật đấu thầu

Tư vấn pháp luật đấu thầu Xem nhiều nhất

 Top
1900 6590