Tư vấn pháp luật tài chính

Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước

Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước

30 Th11 2019

Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước...

Nghị định 24/2016/NĐ-CP Quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước

Nghị định 24/2016/NĐ-CP Quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước

29 Th11 2019

Nghị định 24/2016/NĐ-CP Quy định chế độ quản lý ngân...

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng mới nhất – Luật Quốc Huy

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng mới nhất – Luật Quốc Huy

29 Th11 2019

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng mới nhất, Luật Quốc...

Mẫu biên bản kiểm kê nguyên liệu, vật liệu­, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa mới nhất

Mẫu biên bản kiểm kê nguyên liệu, vật liệu­, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa mới nhất

28 Th11 2019

Mẫu biên bản kiểm kê nguyên liệu, vật liệu­, công...

Mẫu biên lai thu tiền mới nhất hiện nay – Luật Quốc Huy

Mẫu biên lai thu tiền mới nhất hiện nay – Luật Quốc Huy

27 Th11 2019

Mẫu biên lai thu tiền mới nhất, Luật Quốc Huy...

Vốn đối ứng là gì? Liên quan đến vốn vay ODA như thế nào?

Vốn đối ứng là gì? Liên quan đến vốn vay ODA như thế nào?

30 Th9 2018

Vốn đối ứng là gì? Câu trả lời nằm ở...

 Top