Văn bản pháp luật

Nghị định hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2019

Nghị định hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2019

19 Th12 2018

Nghị định hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành...

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao, chứng thực chữ ký, hợp đồng, giao dịch

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao, chứng thực chữ ký, hợp đồng, giao dịch

19 Th12 2018

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ...

Luật chăn nuôi năm 2018: Phải gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ

Luật chăn nuôi năm 2018: Phải gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ

14 Th12 2018

Luật chăn nuôi năm 2018 được Quốc hội ban hành...

Thông tư 29/2018/TT-NHNN hướng dẫn xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Thông tư 29/2018/TT-NHNN hướng dẫn xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

12 Th12 2018

Thông tư 29/2018/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam...

Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018

Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018

12 Th12 2018

Luật sửa đổi bổ sung 37 Luật có liên quan...

Luật tố cáo năm 2018 mới nhất | có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019

Luật tố cáo năm 2018 mới nhất | có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019

06 Th11 2018

Luật tố cáo năm 2018 số 25/2018/QH14 được Quốc hội...

Luật bảo hiểm xã hội mới nhất – Những quy định mới cần biết

Luật bảo hiểm xã hội mới nhất – Những quy định mới cần biết

30 Th10 2018

Luật bảo hiểm xã hội mới nhất số 58/2014/QH13 được...

Nhiều điểm mới của Nghị định số 108/2018/NĐ-CP về thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Nhiều điểm mới của Nghị định số 108/2018/NĐ-CP về thủ tục đăng ký doanh nghiệp

28 Th10 2018

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành...

(Download) Luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất – Luật Quốc Huy

(Download) Luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất – Luật Quốc Huy

27 Th10 2018

Luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất đang có...

Nghị định số 46/2016/NĐ-CP MỨC XỬ PHẠT VỀ GIAO THÔNG

Nghị định số 46/2016/NĐ-CP MỨC XỬ PHẠT VỀ GIAO THÔNG

06 Th10 2018

Nghị định số 46/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày...

 Top
1900 6590