Văn bản pháp luật

Luật tố cáo năm 2018 mới nhất | có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019

Luật tố cáo năm 2018 mới nhất | có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019

06 Th11 2018

Luật tố cáo năm 2018 số 25/2018/QH14 được Quốc hội...

Luật bảo hiểm xã hội mới nhất – Những quy định mới cần biết

Luật bảo hiểm xã hội mới nhất – Những quy định mới cần biết

30 Th10 2018

Luật bảo hiểm xã hội mới nhất số 58/2014/QH13 được...

Nhiều điểm mới của Nghị định số 108/2018/NĐ-CP về thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Nhiều điểm mới của Nghị định số 108/2018/NĐ-CP về thủ tục đăng ký doanh nghiệp

28 Th10 2018

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành...

(Download) Luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất – Luật Quốc Huy

(Download) Luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất – Luật Quốc Huy

27 Th10 2018

Luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất đang có...

Nghị định số 46/2016/NĐ-CP MỨC XỬ PHẠT VỀ GIAO THÔNG

Nghị định số 46/2016/NĐ-CP MỨC XỬ PHẠT VỀ GIAO THÔNG

06 Th10 2018

Nghị định số 46/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày...

Luật Đầu tư năm 2014. Một số quy định mới có lợi cho nhà đầu tư?

Luật Đầu tư năm 2014. Một số quy định mới có lợi cho nhà đầu tư?

05 Th10 2018

Luật Đầu tư năm 2014 số 67/2014/QH13 được Quốc hội...

Luật Đấu thầu năm 2013, nhiều thủ tục hành chính liên quan đến Đấu thầu được đơn giản hóa.

Luật Đấu thầu năm 2013, nhiều thủ tục hành chính liên quan đến Đấu thầu được đơn giản hóa.

04 Th10 2018

Luật Đấu thầu năm 2013 số 43/2013/QH13 được Quốc hội...

Luật Khiếu nại năm 2011 có hiệu lực thi hành, những điểm cần chú ý?

Luật Khiếu nại năm 2011 có hiệu lực thi hành, những điểm cần chú ý?

04 Th10 2018

Luật khiếu nại năm 2011 số 02/2011/QH13 được Quốc hội...

Bộ luật Lao động năm 2012, những điểm mới người lao động cần biết

Bộ luật Lao động năm 2012, những điểm mới người lao động cần biết

04 Th10 2018

Bộ luật Lao động năm 2012 số 10/2012/QH13 được Quốc...

LUẬT HỘ TỊCH MỚI NHẤT – Tải về Luật Hộ tịch mới nhất

LUẬT HỘ TỊCH MỚI NHẤT – Tải về Luật Hộ tịch mới nhất

02 Th10 2018

Luật Hộ tịch mới nhất hiện nay là Luật hộ...

 Top
1900 6590